แถบครีบอลูมิเนียมขนาด 10 มม สำหรับแบตเตอรี่

Aluminium Sheet Supplier